19 juni, 2019

GDPR

Vi värnar om att era personuppgifter inte skall falla i fel händer.
Personuppgifter vi hanterar är följande,
Namn, E-post, telefonnummer, företagsnamn

Så lagras dina uppgifter:
Digitalt på arrangörens dator och via extern e-postleverantör.
Uppgifterna tilldelas bara arrangörsgruppen och bara i händelse av evenemanget.

Så länge lagrar vi era uppgifter
Vi lagrar uppgifter max. 24 månader efter vi mottagit dem. Uppgifterna raderas automatiskt.

Om uppgifterna kommer i fel händer
Vi polisanmäler självklart om uppgifterna skulle komma i fel händer. Sedan kontaktas it-leverantör för att åtgärda problemet så det inte kan hända igen.

Så tar jag bort mina uppgifter från ert register:
Maila oss så raderar vi era uppgifter.

Detta använder vi era uppgifter till:
För att kunna verifiera ert medlemskap samt sända nödvändig information i samband med ert medlemskap.